ASM International

ASM International je společnost materiálových inženýrů a vědců. Jde o mezinárodní společenství zaměřené na progresivní průmyslové obory, technologii a aplikace v oblasti kovů a materiálů.

Společnost sídlí v USA. Základem její organizační struktury jsou tzv. Chapters. V USA funguje zhruba 80 těchto poboček, další jsou v Kanadě, v Evropě (13) a jinde ve světě. V těchto Chapters je registrováno na 45 000 členů. Jejich hlavní náplní činnosti je organizace seminářů s vědeckou problematikou.

Více informací na:
http://asmcommunity.asminternational.org/portal/site/www/
http://www.asm-intl.org

Aktivity ASM International

Zpět