Činnost v ČR

Výbor ASM Czech Republic Chapter se pokusil vybudovat v České republice síť konferencí, seminářů, akcí, které by byly zaštiťovány ASM a na které by členové měli konferenční slevu. Přes několikerá oslovení všech členů ASM, z nichž nejméně polovina je zastoupena v celé řadě přípravných výborů nejrůznějších konferencí, se tato akce nepodařila. Důvod je jednoznačný. Každý je členem nějaké jiné profesionální organizace v rámci, které tuto konferenci (seminář, akci) připravuje a v České republice není zvykem poskytovat slevy ve vložném.

Rovněž tak se nepodařilo vybudovat strukturu pracovišť, která by pod hlavičkou ASM poskytovala nejrůznější kurzy. I tady je skutečnost taková, že tyto akce jsou pořádány buď univerzitami (fakultami, katedrami, ústavy) nebo přímo speciálními profesními společnostmi. ASM si nemůže činit nárok na zastřešení všech profesionálních společností v republice.

Prezident ASM International v Praze v roce 2002

Složení výboru ASM Czech Republic Chapter:

Předseda:
Prof. Ing. Jiří Kliber, CSc. VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
Členové:
RNDr. Josef Kasl ŠKODA VÝZKUM, s.r.o.
Ing. Libor Kraus COMTES FHT, a.s.
Prof. Ing. Petr Louda, CSc. Technická univerzita Liberec, Fakulta strojní
Ing. Vladivoj Očenášek VÚK Panenské Břežany, s.r.o.
Ing. Pavel Stolař Asociace pro tepelné zpracování kovů
Zpět