Odborné akce 2016

Seznam odborných akcí spolupořádaných ČSNMT

 

Evropská konference Heat Treatment

Ve dnech 11. - 13. května 2016 se uskutečnila v Praze evropská konference Heat Treatment 2016
společně s 3. mezinárodní konferencí Heat Treatment  and Surface Engineering in  Automotive Applications, organizovaná ATZK – Associací tepelného zpracování v úzké spolupráci s  A3TS, AIM, ASMET, AWT, SVW/ASTT, VWT a IFHTSE.

 

Konference METAL v Brně
Ve dnech 20.-27. května 2016 se v Brně, v hotelu Voroněž I, uskutečnil 25. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů. Konference je organizována v 6 symposiích - Pokroková výroba železa a oceli, Tváření kovů, Výrobky z oceli a jejich vlastnosti, Moderní trendy v povrchovém inženýrství, Neželezné kovy a slitiny a Ekonomika a řízení metalurgické výroby. se zúčastnilo 418 osob z 21 států: 233 účastníků z České republiky, 113 z Polska, 17 ze Slovenska, 13 z Ruska, 9 z Rumunska, 9 z Turecka, 4 z Rakouska, dále pak například z Německa, Alžíru, Dánska, Francie, či Jižní Koreje. Účastníci se prezentovali ve 140 přednáškách a ve 249 posterech. Více informací na www.metal2016.com.

 

8. mezinárodní konference Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF 8)
Osmá mezinárodní konference MSMF8 úspěšně proběhla v Brně ve dnech 27.–29. června 2016, byla organizována Fakultou strojního inženýrství a Středoevropským technologickým institutem VUT v Brně, spolupořadateli byla Česká společnost pro nové materiály a technologie, z.s. (členská společnost FEMS) a česká skupina ESIS. Konference MSMF8 byla zařazena do kalendářů Federace evropských materiálových společností FEMS a Evropské společnosti pro Integritu konstrukcí ESIS. Součástí byly též dvě subkonference, a to třetí Mezinárodní sympozium o atomistickém modelování mechaniky a multifyziky materiálů (ISAM4) a jedenácté setkání Technického výboru pro mikromechanismy ESIS (TC2). Organizátoři vytvořili příjemné prostředí, v němž 210 účastníků z 29 zemí strávilo tři dny plné diskusí v 10 odborných sekcích, programově rozdělených do 39 bloků s ústními prezentacemi.

 

Konference Životnost komponent energetických zařízení v elektrárnách

Dny 18. - 20. října 2016 v šumavském Srní tradičně patřily odborníkům a specialistům z energetických společností, vysokých škol a servisních organizací. Sešli se zde na 11. ročníku konference „Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách“. Hlavním pořadatelem byl Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. a spolupořadateli ČEZ, a. s., ÚJV Řež, a. s., Skupina ÚJV, Fakulta strojní ČVUT v Praze, Fakulta strojní ZČU v Plzni, Inženýrská akademie České republiky a Česká společnost pro nové materiály a technologie (ČSNMT).
Konference, které se účastnilo více než 180 lidí, byla rozdělena do ucelených programových bloků. Vedle témat zaměřených na životnost a bezpečnost energetických zařízení a materiálový výzkum zazněly i příspěvky zaměřené na legislativu, optimalizaci a vybrané energetické projekty.

 

Mezinárodní konference NANOCON 2016
Možnost seznámit se s výsledky výzkumu a vývoje nanomateriálů v ČR a zahraničí i s konkrétními aplikacemi a osobně poznat přední světové vědce zabývajícími se nanotechnologiemi měli účastníci VIII. ročníku mezinárodní konference NANOCON´16. Tuto akci pořádala Česká společnost pro nové materiály a technologie ve dnech 19. -21. října 2016 v Brně ve spolupráci s Regionálním centrem pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) při Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a společností TANGER.

Pro 350 účastníků z 23 zemí bylo na konferenci předneseno 80 odborných přednášek a představeno dvě stě posterů. Ze zahraničí letos přijelo na NANOCON téměř 40% účastníků. Nejpočetnější zahraniční zastoupení mělo na konferenci Rusko, Polsko a Německo. Výsledky svého bádání v Brně představili též vědci ze vzdálenějších zemí, například USA, Japonska, Indie nebo Jižní Koreje.

Více informací o konferenci na www.nanocon.eu.

 

Konference COMAT opět v Plzni

4. ročník mezinárodní konference Moderní trendy konstrukčních materiálů (COMAT) se uskutečnil ve dnech 9. - 11. listopadu 2016 v hotelu Angelo v Plzni. Akci pořádá výzkumná organizace COMTES FHT a.s. ve spolupráci se společností Tanger spol. s r.o. Podrobné informace o akci na www.comat.cz.

Zpět