Generální shromáždění 2009

Dne 12. listopadu 2009 se konalo v Kongresovém centru ČVUT v Praze generální shromáždění členů ČSNMT. Přijalo vedle hodnocení uplynulého roku i základní úkoly pro další rok (viz usnesení GS ČSNMT).

V průběhu jednání se uskutečnila přednáška Ing. Jiřího Krejčíka, CSc. na téma "Problematika spalování biomasy". Poté mu prezident ČSNMT doc. Ing. Karel Šperlink, CSc. předal cenu ČSNMT za rok 2009.

V rámci dalšího jednání pak následovaly zprávy prezidenta ing. K. Šperlinka, CSc. o činnosti ČSNMT za uplynuté období, zpráva hospodáře ing. L. Krause a zpráva předsedy kontrolní komise ing. V. Fürbachera, CSc.

Usnesení z generálního shromáždění ČSNMT

 1. Přijímá a schvaluje
  1. zprávu o činnosti výboru ČSNMT za období od minulého generálního shromáždění, přednesenou prezidentem společnosti doc. Ing. K. Šperlinkem, CSc.
  2. zprávu o hospodaření v roce 2008, předloženou hospodářem společnosti Ing. L.Krausem, CSc.
  3. zprávu revizní komise, přednesenou předsedou revizní komise společnosti Ing. I. Führbachrem, CSc.
 2. Schvaluje
  1. nezměněnou výši členských příspěvků na rok 2010, která činí pro:
   individuálního člena 200,- Kč,
   pro studenta a nepracujícího důchodce 30,- Kč,
   kolektivního člena neziskovou organizaci a školu 2000,- Kč
   firmu, ziskovou organizaci do 1000 zaměstnanců 4000,- Kč
   firmu, ziskovou organizaci s 1000 až 5000 zaměstnanci 7500,- Kč
   firmu, ziskovou organizaci s více než 5000 zaměstnanci 20000,- Kč
 3. Ukládá:
  řídícímu výboru:
  1. nadále plnit úkoly uložené řídícímu výboru volebním Generálním shromážděním z roku 2007
   1. Zabezpečit řešení projektů, jejichž nositelem je ČSNMT,
   2. zabezpečit činnost ASM Czech Chapter a SAMPE Czech Chapter,
   3. trvale aktualizovat WEB stránky ČSNMT a Centra,
   4. zabezpečit uspořádání (případně zajištění účasti) připravovaných akcí,
   5. zabezpečit činnost Nanosekce.
  2. Pracovat ve skupině ENMAT
  3. Zaměřit pozornost na oblast celoživotního vzdělávání
  4. Aktivizovat skupiny mladých odborníků
  5. Usilovat o zvýšení počtu žen jako členek ČSNMT
  6. Provést kontrolu členství (zaplacené příspěvky) a postupovat dále podle stanov společnosti
  7. Zaslat toto usnesení všem členům
 4. Bere na vědomí
  • udělení ceny ČSNMT za rok 2009 Ing. Jiřímu Krejčíkovi, CSc.
Zpět