Kontrolní komise

Předseda

Ing. Vladivoj Očenášek, CSc. SVÚM a.s.
Tovární 2053, 250 88 Čelákovice
vladivoj.ocenasek|csnmt|cz tel: +420 326 509 047
mobil: +420 608 534 619

Členové

doc. RNDr. Dagmar Jandová PhD. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň
dagmar.jandova|csnmt|cz tel: +420 379 852 270
mobil: +420 728 004 937
fax: +420 378 134 290
prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. Technická univerzita Liberec, Fakulta strojní
Hálkova 6, 461 18 Liberec
miroslav.cernik|csnmt|cz tel: +420 485 353 525
mobil: +420 734 872 403
Zpět