Řídicí výbor

Prezident

Ing. Libor Kraus COMTES FHT a.s.
Průmyslová 995, 334 41 Dobřany
libor.kraus|csnmt|cz tel: +420 377 197 311
fax: +420 377 197 310

Viceprezident

doc. Ing. Karel Šperlink, CSc. Asociace inovačního podnikání ČR
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
karel.sperlink|csnmt|cz tel: +420 221 082 326
mobil: +420 602 295 935
prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Technická 2, 616 69 Brno
pavel.sandera|csnmt|cz tel: +420 541 142 824
fax: +420 541 142 842

Tajemník

doc. RNDr. Josef Kasl, CSc. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň
josef.kasl|csnmt|cz tel: +420 371 430 760
mobil: +420 737 237 991
fax: +420 378 134 290

Členové výboru

doc. Ing. Karel Gryc, Ph.D. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Ing. Pavlína Hájková, Ph.D. TU v Liberci
Ing. Martin Chvojka SVÚM a.s., Oddělení polymerů a technologie fluoroplastů
Ing. Tomáš Kubina, Ph.D. ArcelorMittal Ostrava a.s., VŠB TU Ostrava
Ing. Jiří Man, Ph.D. ÚFM AV ČR
Žižkova 22, 616 62 Brno
man|ipm|cz tel: +420 532 290 363
Ing. Ladislav Čelko, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut
Purkyňova 123, 612 00 Brno
ladislav.celko|csnmt|cz tel: +420 541 143 145
mobil: +420 608 902 624
doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Technická 2, 616 69 Brno
jana.hornikova|csnmt|cz tel: +420 541 142 866
Ing. Jiřina Shrbená Inova Pro, s.r.o.
Ke Stromečkům 1238, 253 01 Hostivice
jirina.shrbena|csnmt|cz tel: +420 220 981 533
mobil: +420 777 863 262
fax: +420 257 218 399
Ing. Pavel Stolař, CSc. Asociace pro tepelné zpracování kovů
K vodárně 531, 257 22 Čerčany
pavel.stolar|csnmt|cz tel: +420 317 777 772
fax: +420 317 777 772
Zpět