Řídicí výbor

Prezident

Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc. Asociace inovačního podnikání ČR
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
karel.sperlink|csnmt|cz tel: +420 221 082 326
mobil: +420 602 295 935

Viceprezident

Prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Technická 2, 616 69 Brno
pavel.sandera|csnmt|cz tel: +420 541 142 824
fax: +420 541 142 842
Ing. Jiří Krejčík, CSc. SVÚM, a.s.
Tovární 2053, 250 88 Čelákovice
jiri.krejcik|csnmt|cz tel: +420 326 509 036
mobil: +420 602 378 200

Tajemník

Doc. RNDr. Josef Kasl, CSc. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň
josef.kasl|csnmt|cz tel: +420 371 430 760
mobil: +420 737 237 991
fax: +420 378 134 290

Hospodář

Ing. Libor Kraus COMTES FHT a.s.
Průmyslová 995, 334 41 Dobřany
libor.kraus|csnmt|cz tel: +420 377 197 311
fax: +420 377 197 310

Členové výboru

Ing. Ladislav Čelko, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut
Purkyňova 123, 612 00 Brno
ladislav.celko|csnmt|cz tel: +420 541 143 145
mobil: +420 608 902 624
Prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Technická 2, 616 69 Brno
jiri.svejcar|csnmt|cz tel: +420 541 143 102
fax: +420 541 143 198
Doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Technická 2, 616 69 Brno
jana.hornikova|csnmt|cz tel: +420 541 142 866
Prof. Ing. Jiří Kliber, CSc. VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově-technologická
tř.17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba
jiri.kliber1|csnmt|cz tel: +420 596 994 463
fax: +420 596 994 414
Prof. Ing. Petr Louda, CSc. Technická univerzita Liberec, Fakulta strojní
Hálkova 6, 461 18 Liberec
petr.louda|csnmt|cz tel: +420 485 353 116
mobil: +420 777 140 831
fax: +420 485 353 342
Doc. RNDr. Kristian Máthis, DrSc. Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2
kristian.mathis|csnmt|cz tel: +420 221 911 458
fax: +420 221 911 490
Ing. Jiřina Shrbená Inova Pro, s.r.o.
Ke Stromečkům 1238, 253 01 Hostivice
jirina.shrbena|csnmt|cz tel: +420 220 981 533
mobil: +420 777 863 262
fax: +420 257 218 399
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. Ústav fyziky materiálů. AV ČR, v.v.i.
Žižkova 22, 616 62 Brno
oldrich.schneeweiss|csnmt|cz tel: +420 532 290 434
mobil: +420 733 187 618
Prof. Ing. Josef Steidl, CSc., FEng. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2
josef.steidl|csnmt|cz tel: +420 224 357 498, 224 932 051
mobil: +420 607 182 943
Ing. Pavel Stolař, CSc. Asociace pro tepelné zpracování kovů
K vodárně 531, 257 22 Čerčany
pavel.stolar|csnmt|cz tel: +420 317 777 772
fax: +420 317 777 772
Zpět