Výzkum nanotechnologií a nanomateriálů v Evropě a USA

Autor/Autoři: T. Prnka

Vydána jako 5. příručka v řadě I - 5. Rámcový program evropského výzkumu a technického rozvoje.

Publikace je tematicky zaměřena na nanotechnologie a nanomateriály, které jsou významnou oblastí 5. Rámcového programu a prioritní oblastí 6. Rámcového programu. Obsahuje definici pojmů nanotechnologie a nanomateriály, přehled dílčích programů 5. Rámcového programu zaměřených na nanotechnologie, předpokládané priority v 6. Rámcovém programu, informace o podpoře nanotechnologie v programech COST, EUREKA, ESF a NATO. Poměrně podrobně jsou charakterizovány programy zaměřené na podporu nanotechnologie ve Velké Británii, Německu, Finsku, Švédsku, Francii a USA.

V rámci činnosti "Oborové kontaktní organizace" byla tato příručka distribuována všem kolektivním členům ČSNMT.

Vydáno: 07/2001, ISBN: 80-86122-86-7

Rozsah: 68 stran

Zpět