Další rozvoj podnikání v Evropě

Vydána jako 8. příručka v řadě III - Inovace v Evropské unii.

Příručka obsahuje překlady tří významných dokumentů Evropské komise:

  • COM (2004) 70 „Akční plán: Evropská agenda pro podnikatelské iniciativy“; navazuje na Zelenou knihu „Podnikání v Evropě“ – viz příručka č. 5 této řady.
  • COM (2004) 293 „Proaktivní politika hospodářské soutěže pro konkurenceschopnou Evropu“, informující o podmínkách hospodářské soutěže v Evropě.
  • COM (2003) 713 „Přístup k financím pro malé a střední podniky“, předkládající celkový pohled na problematiku financování malých a středních podniků.

V rámci činnosti "Oborové kontaktní organizace" byla tato příručka distribuována všem kolektivním členům ČSNMT.

Vydáno: 09/2004, ISBN: 80-7329-071-5

Zpět