Nanotechnologie

Autor/Autoři: T. Prnka a K. Šperlink

2_6.jpgVydána jako 6. příručka v řadě II - 6. Rámcový program evropského výzkumu a technického rozvoje.

Příručka je zaměřena na významnou prioritu 6. RP - nanotechnologie, interdisciplinární obor, který se celosvětově intenzivně rozvíjí nejen ve vědě a výzkumu, ale i v praxi. V publikaci se nacházejí základní informace o současném stavu a předpokládaném vývoji nanotechnologie. Jelikož se nanotechnologie stala v nedávné době předmětem velké pozornosti Evropské komise, příloha této publikace obsahuje v úplném znění překlad jejího sdělení "Na cestě k evropské strategii nanotechnologie" (COM/2004/338 final).

Úplný text příručky ve formátu PDF lze získat na tomto místě.

V rámci činnosti "Oborové kontaktní organizace" byla tato příručka distribuována všem kolektivním členům ČSNMT.

Vydáno: 08/2004, ISBN: 80-7329-070-7

Rozsah: 68 stran

Zpět