Průmyslová politika v rozšířené Evropě

Vydána jako 1. příručka v řadě IV - Evropská strategie výrobních procesů.

Publikace obsahuje překlad zásadního dokumentu Evropské komise COM (2002) 714 „Průmyslová politika v rozšířené Evropě“. V dokumentu je hodnocena situace evropského průmyslu, která vznikne po rozšíření Evropské unie o 10 nových členů. Charakterizována je současná konkurenceschopnost průmyslu v EU, vliv rozšíření EU na průmysl, problémy průmyslové politiky, faktory ovlivňující všeobecný růst a konkurenceschopnost a nezbytnost přehodnocení přístupu EU k dosavadní průmyslové politice.

V rámci činnosti "Oborové kontaktní organizace" byla tato příručka distribuována všem kolektivním členům ČSNMT.

Vydáno: 04/2004, ISBN: 80-7329-061-8

Rozsah: 40 stran

Zpět