Výzkum, vývoj a inovace v Evropském parlamentu a Evropském hospodářském a sociálním výboru

Vydána jako 6. příručka v řadě III - Inovace v Evropské unii.

Publikace obsahuje informace o stanovisku Evropského parlamentu k dokumentu Evropské komise COM (2003) 112 „Investice do výzkumu: Akční plán pro Evropu“ (viz příručka č. 5/II.řada) a o stanovisku Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Evropské komise COM (2002) 112 „Inovační politika – aktualizace přístupu Unie v souvislosti s lisabonskou strategií“ (viz příručka č. 4/III.řada).

V rámci činnosti "Oborové kontaktní organizace" byla tato příručka distribuována všem kolektivním členům ČSNMT.

Vydáno: 04/2004, ISBN: 80-7329-060-X

Rozsah: 36 stran

Zpět