Review commission

Chairman

prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Technická 2, 616 69 Brno
svejcar|svejcar@fme.vutbr.cz tel: +420 541 143 102
fax: +420 541 143 198

Members

Ing. Jiří Krejčík, CSc. SVÚM, a.s.
Tovární 2053, 250 88 Čelákovice
krejcik|krejcik@svum.cz tel: +420 371 430 760
mobil: +420 737 237 991
fax: +420 378 134 290
prof. Ing. Jiří Kliber, CSc. VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově-technologická
tř.17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba
jiri|kliber1|jiri.kliber1@csnmt.cz tel: +420 596 994 463
fax: +420 596 994 414
Back