Výzva k podávání mezinárodních projektů v rámci MNT ERA NET

Iniciativa MNT ERA NET podporovaná 7. Rámcovým programem EU pro výzkum a technologický rozvoj vyhlásila 2. března 2009 výzvu k podávání výzkumných projektů mezinárodních konsorcií.

Tyto projekty by se měly týkat všech oblastí využití mikro a nanotechnologií, včetně výrobních technologií, s důrazem na následující aplikace:

  • energetická efekptivnost
  • zpracování materiálů
  • fotonika a elektronika
  • zdravotnická zařízení

Do této výzvy je zapojeno 21 zemí, včetně České republiky. Konsorcia se musí sestávat nejméně ze dvou účastníků ze dvou různých zemí/regionů, zapojených do výzvy.

Do 6. 5. 2009 se elektronickou cestou přijímají zkrácené verze projektů. Konsorcia nejlepších projektových námětů budou vyzvána k předložení kompletních projektů (do 10. července 2009).

Projektové návrhy se podávají elektronickým způsobem (on-line). Podrobné informace ke způsobu podávání projektů, včetně elektronického formuláře, jakož i další informace o výzvě, jsou k dispozici na webové stránce: www.mnt-era.net/call2009.

Účastníci společných projektů MNT ERA NET z ČR, jejichž projekty budou expertní komisí MNT ERA NET doporučeny k podpoře z veřejných (národních) zdrojů, se budou moci ucházet o podporu z národních zdrojů v rámci programu KONTAKT Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Vyhlášení výzvy programu KONTAKT k podávání projektů se očekává v červnu 2009.

Organizace pověřená koordinací a poskytováním informací o výzvě MNT ERA NET za ČR: Česká společnost pro nové materiály a technologie

Kontaktní osoba:
Ing. Jiřina Shrbená
Telefon: +420 777 863 262
Fax: +420 257 218 399
Email: jirina.shrbena|inovapro|cz

Zpět