Výzva k podávání mezinárodních projektů v rámci MNT ERA NET

Do výzvy bylo podáno 11 zkrácených verzí projektů s účastí českých partnerů. K podání úplného projektu bylo vyzváno 5 projektů, z nichž se veřejnou podporu (z programu INGO MŠMT) ucházely v roce 2010 4 projekty s českou účastí, žádný z nich ale nebyl z veřejných zdrojů ČR podpořen.

Zpět