Konference NANO

pořádané v letech 2002-2007 každoročně na VUT Brno za spoluúčasti ČSNMT Informace o jednotlivých ročnících konference:

Sekce Nanovědy a nanotechnologie je jednou z odborných sekcí ČSNMT. V rámci této společnosti pořádá od roku 2002 pravidelné konference Nano. Tyto třídenní akce se konají obvykle v období říjen/listopad v prostorách Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Jejich 100 až 150 účastníků se na nich pokaždé seznámí s několika desítkami přísvěvků na vývěskách (posterech) a vyslechne dalších několik desítek přednášek.

Přesto, že většina účastníků konference bývá z pracovišť v Česku, účastní se jich i zahraniční účastníci. Řídicí výbor konference také vždy zajistí pozvání předních odborníků z různých evropských zemí i USA.

  1. Konference Nano'02 - pracovní národní konference o problematice Nanomateriálů a nanotechnologií
  2. Konference Nano'03 - uskutečnila se konference o problematice Nanomateriálů a nanotechnologií
  3. Konference Nano'04 - proběhla již třetí konference s mezinárodní účastí o problematice Nanomateriálů a nanotechnologií (Brno, 13. - 15. 10. 2004)
  4. Konference Nano'05 - v Brně 8. - 10. 11. 2005 proběhla konference o problematice Nanomateriálů a nanotechnologií
  5. Konference Nano'06 - v Brně 13. - 15. 11. 2006 proběhla konference o problematice Nanomateriálů a nanotechnologií
  6. Konference Nano'07 - v Brně 8. - 10. 10. 2007 proběhla konference o problematice Nanomateriálů a nanotechnologií
  7. Konference Nano'09 - připravuje se konference o problematice Nanomateriálů a nanotechnologií, bude v Brně (vyčkejte na další informace...)
Zpět