2. mezinárodní konference NANOCON 2010

12.-14. října 2010, Olomouc, hotel Flora

Zaměření konference: nanomateriály, jejich vlastnosti, charakteristiky a aplikace v různých oblastech včetně biotechnologie a medicíny.

V reakci na přání účastníků konference NANOCON 2009 a s přihlédnutím k rozvoji nanotechnologií v České republice a ve světě bude konference NANOCON 2010 uspořádána v pěti sekcích, které budou podle zaměření přihlášených příspěvků rozděleny do podsekcí. Konference bude opět zahájena plenárním zasedáním s vystoupením významných zahraničních a českých osobností.

Tématické okruhy

  1. Nanomateriály
  2. Aplikace nanotechnologií a nanomateriálů
  3. Bionanotechnologie, nanomateriály pro medicínu
  4. Ochrana zdraví, bezpečnost a životní prostředí (HSE)
  5. Postery

Více informací a přihlášení na konferenci na: www.nanocon.cz

Zpět