3. ročník mezinárodní konference Nanocon 2011

3. ročník mezinárodní konference Nanocon 2011 se uskuteční ve dnech 21.-23. září 2011 v Brně, v hotelu Voroněž. Konference je orientovaná především na nanomateriály, jejich charakterizaci, přípravu a konkrétní aplikace v průmyslu, medicíně a životním prostředí. Více informací o konferenci na www.nanocon.cz. Konferenci organizuje ČSNMT ve spolupráci se společností Tanger spol s.r.o. a Regionálním centrem pokročilých technologií materiálů v
Olomouci.

Zpět