4. ročník mezinárodní konference NANOCON 2012

4. ročník mezinárodní konference NANOCON 2012 se uskuteční ve dnech 23.-25. října 2012 v Brně, v hotelu Voroněž. Konference je orientovaná především na nanomateriály, jejich charakterizaci, přípravu a konkrétní aplikace v
průmyslu, medicíně a životním prostředí. Více informací o konferenci na www.nanocon.cz. Konferenci organizuje ČSNMT ve spolupráci se společností Tanger spol s.r.o. a Regionálním centrem pokročilých technologií materiálů v Olomouci.

Zpět