Mezinárodní workshop Nanotechnologie v České republice

Termín konání: 4. 6. 2009, od 10.00 do 13.00 hodin
Místo konání: Praha, Pražské kongresové centrum

Cíl workshopu

 • Představení systému veřejné podpory nanotechnologie v ČR
 • Publicita výzkumu nanotechnologie v ČR, především prezentace konkrétních úspěšných nanoaplikací českých subjektů v rámci prestižní mezinárodní konference EuroNanoforum konané v Praze od 2. do 6. 6. 2009.
 • Vytvořit prostor pro navázání kontaktů českých výzkumníků a vývojářů v oblasti nanotechnologie se zahraničními partnery
 • Vytvořit prostor pro diskusi týkající se VaV nanotechnologie a uplatnění výsledků v praxi

Zaměření workshopu

 • Výzkum a aplikace nanomateriálů a podmínky jejich úspěšné komercionalizace

Program akce

Shrnutí akce

Účast 42 odborníků z 5 zemí (ČR, Ruska, Rakouska, Slovenska a Velké Británie). Po úvodní průřezové přednášce Výzkum a vývoj nanotechnologií v České republice, systém veřejné podpory (přednášející: Jiřina Shrbená, nanosekce ČSNMT) bylo předneseno 5 přednášek prezentujících konkrétní v ČR dosažené výsledky výzkumu a vývoje nanotechnologií v praxi:

 • Elmarco: Produkty NS Acoustic Web™-zvukoabsorbční a filtrační materiály
  přednášející: Ing. Stanislav Petřík, CSc., ředitel odd. strategického rozvoje
 • Rokospol: Využití nanočástic v materiálech a barvách-výrobek Detoxy ColourTM
  přednášející: PhDr. Antonín Kočař, CSc., předseda představenstva
 • Contipro Group: Nanovlákna z polymerů a jejich užití v přípravcích na hojení ran a v tkáňovém inženýrství
  přednášející: Ing. Eva Jurová, oddělení strategického rozvoje
 • Nanotrade: Antibakteriální aplikace Nanosilver®, přídavky do paliv a maziv
  přednášející: Ing. Ladislav Torčík, specialista na technologické aplikace
 • Aquatest: Pilotní aplikace nanoželeza při bioremediacích
  přednášející: Doc.Dr.Ing. Miroslav Černík, CSc., oddělení sanačních technologií a procesů
Zpět