Nanosekce

Sekce nanotechnologie a nanomateriálů České společnosti pro nové materiály a technologie (ČSNMT) vznikla v roce 2002.

Sdružuje více než 130 individuálních členů. Jde o přední české vědce, výzkumníky, vývojáře, vysokoškolské pedagogy a další odborníky z výzkumných institucí, univerzit a firemní sféry zabývajících se výzkumem a vývojem nanotechnologie a nanomateriálů a jejich uplatněním v praxi.

Cíle:

 • rozvíjet tvůrčí schopnosti a odborné znalosti členů v oblasti nanotechnologie
 • stimulovat těsnější spolupráci výzkumných týmů v ČR s inovativními firmami
 • podporovat zapojení členů do mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
 • zviditelňovat českou nanotechnologickou scénu a její výsledky v zahraničí

Aktivity:

 • pořádání odborných konferencí, workshopů, diskusních fór zaměřených na nanotechnologie a nanomateriálů
 • publikační činnost zaměřená na sektor nanotechnologie v ČR
 • konzultační a poradenská činnosti v oblasti nanotechnologie
 • zapojení do mezinárodního dialogu a mapování situace v oblasti bezpečného výzkumu a vývoje nanotechnologie a využití výsledků s ohledem na zdraví a životní prostředí
 • mapování a zapojení do procesu standardizace týkající se nanoaplikací
 • podpora vzdělávání týkající se nanotechnologie na vysokých školách
 • mezinárodní spolupráce zaměřená na podporu výzkumu a vývoje nanotechnologie
 • informační servis
Zpět