Nanotechnologie v České republice 2005

V publikaci se nachází přehled výzkumných aktivit v oblasti nanotechnologií v ústavech AV ČR, na univerzitách, ve výrobních podnicích a řada dalších užitečných informací. Je zachycen stav v roce 2005.

"Nanotechnologie v České republice – 2005", autoři L.Kraus, J.Kubátová, T.Prnka, J.Shrbená, K.Šperlink, vyd. Repronis, Ostrava, 12/2005, ISBN 80-7329-111-8

Publikace byla zpracovaná v rámci řešení projektu LA 249 programu INGO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který řeší Česká společnost pro nové materiály a technologie.

OBSAH

1. ÚVOD

2. POUŽITÉ DEFINICE A NOMENKLATURA

3. METODIKA PROVEDENÉHO PRŮZKUMU

4. PROGRAMOVÉ ZAJIŠTĚNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE NANOTECHNOLOGIÍ V ČR
4.1. Současná podpora VaV nanotechnologií z veřejných prostředků
4.2. Program „Nanotechnologie pro společnost

5. VÝZKUM A VÝVOJ NANOTECHNOLOGIÍ V ČR
5.1. Akademie věd České Republiky
5.2. Univerzity
5.3. Příspěvkové organizace resortů
5.4. Výzkumná pracoviště soukromé sféry

6. VÝROBNÍ PODNIKY
6.1. Velké podniky
6.2. Malé a střední podniky

7. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI, ODBORNÉ SPOLEČNOSTI A DALŠÍ AKTIVITY
7.1. Obchodní společnosti
7.2. Odborné společnosti
7.3. Další aktivity

8. VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI NANOTECHNOLOGIÍ NA ČESKÝCH UNIVERZITÁCH

9. POPULARIZACE NANOTECHNOLOGIÍ V ČR
9.1. Časopisy, noviny, knihy, televizní pořady
9.2. České internetové adresy

10. ZÁVĚR

Autoři: L.Kraus, J.Kubátová, T.Prnka, J.Shrbená, K.Šperlink

Zpět