Výzkum a aplikace mikrotechnologií v České republice

Mikrotechnologie úzce souvisejí s nanotechnologiemi. Tato oblast je v ČR předmětem nejen výzkumu, ale ve velké míře již předmětem řady aplikací. V publikaci je charakterizován obor mikrotechnologií, pracoviště zabývající se výzkumem i výrobní společnosti.

„Výzkum a aplikace mikrotechnologií v České republice“, autoři T.Prnka, J.Shrbená, vyd. Repronis, Ostrava, 9/2005, ISBN 80-7329-097-9.

Publikace byla zpracovaná v rámci řešení projektů OK 446 a OK 452 programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které řešili Česká společnost pro nové materiály a technologie a Svaz průmyslu a dopravy.

OBSAH

1. ÚVOD


2. CHARAKTERISTIKA OBORU
2.1 Definice a názvosloví
2.2 Nomenklatura
2.3 Metodika provedeného průzkumu


3. VÝZKUM A VÝVOJ MIKROTECHNOLOGIÍ V ČR
3.1 Ústavy AV ČR
3.2 Univerzita Karlova
3.3 Masarykova univerzita v Brně
3.4 České vysoké učení technické v Praze
3.5 Vysoké učení technické v Brně
3.6 VŠB – Technická univerzita v Ostravě
3.7 Univerzita Palackého v Olomouci
3.8 Univerzita Pardubice
3.9 Vysoká škola Chemicko-technologická v Praze
3.10 Technická univerzita v Liberci
3.11 Západočeská univerzita v Plzni
3.12 Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
3.13 Výzkumná a vývojová pracoviště soukromého sektoru


4. VÝROBNÍ SPOLEČNOSTI
4.1 Velké podniky
4.2 Malé a střední podniky


5. PŘEHLED VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH ČINNOSTÍ
5.1 Pracoviště ústavů AV ČR
5.2 Pracoviště vysokých škol
5.3 Výzkumná a vývojová pracoviště soukromého sektoru
5.4 Přehled činnosti výzkumných pracovišť podle kódů


6. PŘEHLED ČINNOSTÍ VÝROBNÍCH SPOLEČNOSTÍ
6.1 Přehled činnosti velkých podniků
6.2 Přehled činnosti malých a středních podniků


7. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ VÝZKUMNÝCH A VÝROBNÍCH ČINNOSTÍ V OLBASTI MIKROTECHNOLOGIÍ
7.1 Výzkum a vývoj
7.2 Výrobní oblast


8. ZÁVĚRY

Zpět