Laureáti ceny ČSNMT

Česká společnost pro nové materiály a technologie (ČSNMT) se rozhodla udělovat každoročně Cenu ČSNMT občanům České republiky jako ocenění jejich celoživotní úspěšné práce v oblasti nauky o materiálech a materiálového inženýrství. Udělování Ceny ČSNMT se řídí zvláštním statutem a návrhy posuzuje hodnotitelská komise. Cena se uděluje u příležitosti Generálního shromáždění členů ČSNMT.

Prvým příjemcem se stal Ing. Václav Foldyna, DrSc. (nar. 1930) z Ostravy, který se více než 40 let systematicky věnuje výzkumu a vývoji nízkolegovaných a modifikovaných chrómových ocelí pro práci za vysokých teplot a tlaků v energetických a chemických zařízeních. V této oblasti se stal mezinárodně uznávaným odborníkem Vedle výzkumné práce se věnuje publikační činnosti, při které publikoval více než 30 technických a vědeckých prací doma i v zahraničí. Je rovněž spoluautorem 15 patentů a autorských osvědčeni. Věnoval se rovněž výchově mladých vědeckých pracovníků.

1999_1.jpg
Ing.Václav Foldyna,DrSc. přejímá Cenu ČSNMT z rukou presidenta ČSNMT Ing. Karla Šperlinka, CSc. při zahájení 8.mezinárodního metalurgického symposia METAL 99. Předání je přítomen Dr. Hans Portisch, president ASM International, USA (vzadu)

1999_2.gif
Diplom pro Ing. Václava Foldynu, DrSc.

Zpět