Laureáti ceny ČSNMT

Česká společnost pro nové materiály a technologie (ČSNMT) se rozhodla udělovat každoročně Cenu ČSNMT občanům České republiky jako ocenění jejich celoživotní úspěšné práce v oblasti nauky o materiálech a materiálového inženýrství. Udělování Ceny ČSNMT se řídí zvláštním statutem a návrhy posuzuje hodnotitelská komise.

Cena ČSNMT za rok 2002 byla udělena Prof. Ing. Jiřímu Švejcarovi, CSc., viceprezidentu ČSNMT, za jeho celoživotní práci v oboru materiálových věd a materiálového inženýrství a za dlouholetou úspěšnou činnost v řídicím výboru ČSNMT od jejího založení.

Charakteristika nositele Ceny ČSNMT:

Narozen 1937 v Kladně, absolvent fakulty strojní VUT v Brně v r.1961

CSc. – 1986 (aspirantské studium na ČVUT, práce podána 1969, obhajoba povolena v r. 1986)
Doc. – 1990 VUT Brno, materiálové inženýrství
Prof. – 1997 ČVUT Praha, materiálové inženýrství

Zaměstnání : - Výzkumný ústav tvářecích strojů Brno (1961-1965) – jako výzkumný pracovník), VUT v Brně,  postupně jako vědeckotechnický a vědecký pracovník na fakultě strojní(1965-1986),  vedoucí Přístrojového centra SVVÚ (1986-1990), ředitel SVVÚ (1990-1992), 1992-94 ředitel Ústavu materiálového inženýrství, od r. 1994 – dosud proděkan pro VVČ FS- VUT a vedoucí odboru strukturní a fázové analýzy ÚMI.

Členství v organizacích: Člen ASM (American Society for Materials), DGM (Deutsche Gessel. für Metallkunde), EMAS(European Microanalysis Society), vicepresident ČSNMT (Česká společnost pro nové materiály a technologie), Předseda Centra pro nové materiály a technologie, zástupce ČR v Technickém výboru COST, člen Rady programu EUREKA,Rady programu COST a Rady programu AKTION, předseda rady EUPRO (vše při MŠMT), Rady programu Progres a Rady programu STEEL při MPO.

svejcar1.jpg

Vědecká činnost: Přední český odborník v oboru metod studia struktury materiálů, zejména TEM, REM, rtg. mikroanalýza, tunelovací mikroskopie. Krátkodobý pobyt na University of Antwerpen, Belgie, se týkal zejména transmisní elektronové mikroskopie s vysokým rozlišením.

Hlavní výzkumné směry po roce 1990: vysokorychlostní plastická deformace ocelí, oceli typu maraging, fázové transformace,  bainitická transformace v litinách, interakce keramika/kov,perspektivní biokompatibilní materiály, povlaky, funkčně gradientní materiály, nanomateriály; různé výrobně-technologické problémy v oblasti ocelí a neželezných kovů.

Publikační činnost: Mezinárodní časopisy 21, domácí časopisy 40, mezinárodní konference 97, národní konference 67, výzkumné zprávy většího rozsahu 76, zprávy k HČ – více než 200, skripta (spoluautorství) 3.

Řešené grantové projekty:

navrhovatel a řešitel 4 projektů FR VŠ (2x 1993, 1x 1996, 1x 1998) ; navrhovatel a řešitel 2 projektů GA ČR (jeden úspěšně ukončen v r. 1996, druhý v r. 1997) ; navrhovatel a řešitel 1 komplexního grantu GA ČR (1997-2000). Spolunavrhovatel a spoluřešitel 4 projektů GA ČR. Spolunavrhovatel a řešitel 3 projektů programu COST. Navrhovatel a řešitel Výzkumného záměru (1999-2003). Navrhovatel a řešitel projektu INFRA 2 (1998-2000).

svejcar2.jpg

Významnější publikace v poslední době:

[1] Švejcar, J., Krejčí, J., Buchar , J., Březina, J. Demage in metals caused by high-strain-rate loading. Kovové materiály.37, 1999, p. 349 - 356.

[2] Švejcar J., Ptáček, L., Krejčí, J., Buchar, J. Dislocation substructure induced by high strain rate deformation in FCC poly and sigle crystals. Journal of the Mechanical Bahavior of Materials.9, 1998, p. 84 - 89.

[3] Jiřikovský, K., Buchar, J., Švejcar, J. Měření přilnavosti povlaků deponovaných na substrátu oceli 12 020.3 pomocí dopadu projektilu (Measuring adhesion of catings deposited on substrate of steel 12 020.3 by projectile impact method). In Physical Metallurgy and Fracture of Materials 99. Ed. Margita Longauerová, Gabriel Janák. Herlany, SR. Hutnická fakulta Tehnickej university v Košiciach 1999, p. 410 - 412.

[4] Krejčí, J., Švejcar, J., Krejčová, J., Ambrož, O., Janová, D., Jiřikovský, K. Annealing of Ni-Cr and Ni superalloy interfaces. In Materials for Advanced Power Engineering 1998. Proceedings. Part III. Ed. J.Lecomte-Beckers, F.Schubert, P.J.Ennis. Universite de Liege- European Commission 1998, p. 1497 - 1504.

[5] Pokluda, J., Švejcar, J. Structural analysis of fatigue crack growth in ferritic ductile iron. In Fatigue ‚99. Ed. X.R.Wu, Z.G.Wang. Emas. Beijing, China. EMAS 1999, p. 487 - 492.

[6] Švejcar, J., Janová, D., Buchal,A., Reinisch, M., Jiřikovský, K. Structure andmechanical properties of AL2O3/HAP interface. In Metallography‚ 98. 10th International Symposium on Metallography. Proceedings.. Ed. Ivan Hrivňák. Slovakia, Stará Lesná - Poprad. Technical University of Košice 1998, p. 396 - 399.

[7] Švejcar,J., Klakůrková L, Krejčí,J.: Failure of Al3Ni+Al composites at room and high temperature; Proc.of MSMF-3, Jule 27-29 Brno, 2001, pp.649-655

[8] Klakůrková L, Krejčí J., Švejcar J., Milička K.: Fractography of MMC produced by diffusion of Ni into Al; Acta Metal. Slovaca 7, 2001, pp.118-121.

[9] Švejcar J., Jiříkovský K., Krejčí J.: Development of structure in the surface layer of coated Ni-based superalloys; Acta Metal Slovaca 7, 2001, pp.438-441.

[10] Krejčí,J., Švejcar,J.: modern Methods of Local Texture and grain Disorientation Analysis. Proc. METAL´97, 6th Intern. Metallurgical Fair and Symp., Vol.1, 231-238, Ostrava, May 1997, (Tanger, Ostrava).

[11] Švejcar,J., Krejčí,J., Beneš,L.: Current Methods for Metal Structure Characteriyation. Proc. Metal´96. 5th International Metallurgical Symposium, Ostrava, May 1996, Vol. III, pp. 68-78

[12] Švejcar,J., Krejčí,J.: Current Possibilities of Structural Analysis. Proc. 6th Int. Symposium Predikce, Nové Město na Moravě, May, 1997, MS VTS a P, OSP, Brno, 1997, pp. 141-152, (in Czech).

[13] Švejcar,J., Pištěk,P., Janová,D., Ptáčková,M.: The Analysis of Crash/Causes of Ultra-Light Plane Mistral. Proc. of International Conference FRACTOGRAPHY 97, Stará Lesná, 1997, pp. 360-370

[14] Švejcar,J., Pokluda,J., Věchet,S.: Fatigue Behaviour of ADI; Some Specific Features. In High Cycle Fatigue of Structural Materials, TMS Warrendale, USA, (ed.T.S.Srivetson), 1997, pp. 427-444

Zpět