Laureáti ceny ČSNMT

Česká společnost pro nové materiály a technologie (ČSNMT) se rozhodla udělovat každoročně Cenu ČSNMT občanům České republiky jako ocenění jejich celoživotní úspěšné práce v oblasti nauky o materiálech a materiálového inženýrství. Udělování Ceny ČSNMT se řídí zvláštním statutem a návrhy posuzuje hodnotitelská komise.

Cena ČSNMT za rok 2003 byla udělena Ing. Karlu Šperlinkovi, CSc., prezidentu ČSNMT, za jeho práci v oboru výzkumu a vývoje neželezných kovů a jejich slitin, za dlouholeté úspěšné vedení ČSNMT, za jeho významný přínos při strukturování státní podpory výzkumu a vývoje v České republice jakož i za zastupování ČR v rámci programu EUREKA a ve výborech 5. a 6. RP EU.

Charakteristika nositele Ceny ČSNMT:

Narozen 1943 v Havlíčkově Brodě, absolvent fakulty strojní ČVUT v Praze

CSc. – 1983

Zaměstnání : Výzkumný ústav automatizačních prostředků Praha (1967 - 69), Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany (1969 - 96), ředitel VÚK Panenské Břežany (1990 - 96), prezident Asociace inovačního podnikání ČR (1996 - dosud).

csnmt03-07.jpg

Členství v organizacích: Člen ASM, TMS (USA), DLM (SRN), zakládající člen ČSNMT a president od r. 1993, místopředseda Rady vlády ČR pro VaV1993 - 2000), člen HLG programu EUREKA a předseda Rady programu EUREKA v ČR, člen výboru priority "GROWTH" v 5. RP EU a priority "NANOMAT" v 6. RP EU, atd.

Vědecká činnost: Přední český odborník v oblasti výzkumu a vývoje neželezných kovů a jejich slitin - zásadním způsobem ovlivnil vývoj hliníkových slitin pro letectví, obrobitelných slitin mědi a hliníku. Zásadní přínos při tvorbě zákonů o podpoře výzkumu a vývoje v ČR, při přípravě publikací o VaV v ČR a v EU.

Publikační činnost: Autor a spoluautor 84 výzkumných zpráv, 128 expertních zpráv a posudků, 94 článků a přednášek a 5 patentů.

Řešené grantové projekty:

Řešitel a koordinátor státních programů VaV, koordinátor projektů ČSNMT, AIP a SPČR.

csnmt03-06.jpg

Významnější publikace v poslední době:

[1] Kováccs-Csetényi E., Banisz K., Turmezey T., Šperlink K.: "Structure and Properties of DC Cast and Extruded AlZnMgCu Alloys with Various Impurity Contents", part I.Aluminium 68 (1992) 5, str. 415 - 420.

[2] Očenášek V., Suchánek V., Šperlink K., Turmezey T.: "Structure and Properties of DC Cast and Extruded AlZnMgCu Alloys with Various Impurity Contents", part II., Aluminium 68 (1992) 6, str. 484 - 488.

[3] Očenášek V., Slámová M., Šperlink K.: "Influence of Anealing Duration on Properties of AlLiCuMg Thin-walled Extruded Shapes", Journal de Physique IV, Colloque C7, suppl., III, Vol., 3, nov., 1993, str. 179 - 184

[4] Slámová M., Beneš V., Šperlink K.: "Porušování křemíkových částic v kompozitech Al-Si", Kovové materiály, 33, 1995, č., 6, s., 427 - 433.,

[5] Polák J., Liškutín P., Očenášek V., Šperlink K.: "Short Crack Growth in 1441 and 1450 AlLi Alloys", Mater., Sci., Forum, Vol., 217-222, 1996, s., 1429 - 1434

[6] Maisnar J., Šperlink K., Grushko O., E., Tarasenko L., V.: "Phase Transformation during High Temperature Annealing of Al-Cu-Mg-Li Alloy", Proc. of Aluminium -Lithium Conference, 1991, Garmisch-Partenkirchen

[7] Šperlink K.: "Perspektivy výroby a aplikace slitin neželezných kovů v ČSFR", 1. mezinárodní konference Nové materiály a technologie, Praha 1991

[8] Šperlink K.: "Současný stav výroby neželezných kovů v České republice a její perspektivy", 3. mezinárodní symposium METAL '94, Ostrava 1994

[9] Očenášek V., Šperlink K.: "Lisování a kování slitin typu Al-Li", FORMABILITY 94, Ostrava 24.- 27. 10. 1994

[10] Očenášek V., Šperlink K.: "Slitiny hliníku legované lithiem", Sborník přednášek "INNOVATION '94" 1st International symposium & exposition of innovative firm, Praha, prosinec 1994

[11] Šperlink K.: "Současný stav českého kovohutnictví", 5. mezinárodní symposium, Ostrava, květen 1996

[12] Očenášek V., Sedláček V., Slámová M., Šperlink K.: "Effect of heat treatment on mechanical and fatigue property of aluminium extrusions", In: Thermomechanical Processing in Theory, Modelling & Practice, Proc. of Conf. 75th Ann. of Swedish Soc. for Mat. Techn., Stockholm, 1996, str. 277

[13] Očenášek V., Šperlink K., Frydlyander I. N., Leshiner L. N.: "Inhomogenity of Mechanical and Fatique Properties of Al-Li Alloys extrusions", Proceedings of the 5th International Conference ICAA5, Grenoble, červen 1996

[14] Hronek F., Křenek P., Prnka T., Šperlink K.: "Mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu a vývoji a její financování", Sborník přednášek 7. mezinárodního metalurgického veletrhu a symposia "METAL 98", Ostrava, květen 1998

[15] Očenášek V., Šperlink K., Zuna P., Macek K.: "Heterogenity and Anisotropy of Mechanical and Fatique Properties of High-Strenght Aluminium Extrusions", Proceedings of the 6th International Conference on Alluminium Alloys, ICAA-6, Toyohashi, Japan 1998

[16] Šperlink K.: "Zásady vědní a technologické politiky České republiky", Sborník přednášek 8. mezinárodního metalurgického veletrhu a symposia "METAL 99", Ostrava, květen 1999

[17] Očenášek V., Šperlink K.: "Slitiny hliníku legované lithiem", Sborník přednášek "INNOVATION '94" 1st International symposium & exposition of innovative firm, Praha, prosinec 1994

[18] Šperlink K.: "Současný stav českého kovohutnictví", 5. mezinárodní symposium, Ostrava, květen 1996

[19] Očenášek V., Sedláček V., Slámová M., Šperlink K.: "Effect of heat treatment on mechanical and fatigue property of aluminium extrusions", In: Thermomechanical Processing in Theory, Modelling & Practice, Proc. of Conf. 75th Ann. of Swedish Soc. for Mat. Techn., Stockholm, 1996, str. 277

[20] Očenášek V., Šperlink K., Frydlyander I. N., Leshiner L. N.: "Inhomogenity of Mechanical and Fatique Properties of Al-Li Alloys extrusions", Proceedings of the 5th International Conference ICAA5, Grenoble, červen 1996

[21] Šperlink K.: "Zásady vědní a technologické politiky České republiky", Sborník přednášek 8. mezinárodního metalurgického veletrhu a symposia "METAL 99", Ostrava, květen 1999

[22] Očenášek V., Sedláček V., Šperlink K.: "Heterogenity and Anisotropy of Aluminium Products", Proceengs of the International Conference on Processing and Manufacturing of Advanced Materials "THERMEL 2000", Las Vegas, USA 2000

[23] Šperlink K.: "Budoucnost materiálového výzkumu v Evropě", Mezinárodní konference "JUNIORMAT '01", Brno 2001

[24] Šperlink K.: "Materiálový výzkum v 5. a 6. RP EU", Mezinárodní konference METAL 2002, Hradec nad Moravicí, 2002

Zpět