Laureáti ceny ČSNMT

Česká společnost pro nové materiály a technologie (ČSNMT) se rozhodla udělovat každoročně Cenu ČSNMT občanům České republiky jako ocenění jejich celoživotní úspěšné práce v oblasti nauky o materiálech a materiálového inženýrství. Udělování Ceny ČSNMT se řídí zvláštním statutem a návrhy posuzuje hodnotitelská komise.

Cena ČSNMT za rok 2004 byla udělena prof. Ing. Jaroslavu Purmenskému, DrSc..

M1010029.jpg

Narodil se v roce 1943 v Rybí. Absolvoval hutnickou fakultu VŠB Ostrava v roce 1967. V roce 1980 obhájil kandidátskou disertační práci, v roce 1992 se habilitoval jako docent pro obor strojírenské technologie. Doktorskou disertaci na téma "Strukturní stabilita CrMo a CrMoV ocelí a její vliv na životnost energetických a chemických zařízení" obhájil v roce 1994, v roce 1995 byl jmenován profesorem pro obor strojírenské technologie.
Ve Výzkumném ústavu společnosti VÍTKOVICE, a. s., Ostrava, pracoval od roku 1968 v řadě vědecko-výzkumných a vedoucích funkcích, od roku 1994 je ředitelem společnosti VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r. o. Pod jeho vedením se tento výzkumný ústav stal předním pracovištěm aplikovaného výzkumu v oboru metalurgických a materiálových věd v ČR i zahraničí a řešitelem státních i mezinárodních projektů v této oblasti. Jeho profesní zájem je zaměřen na komplexní výzkum a vývoj žárupevných a vodíkuvzdorných ocelí a jejich technologické zpracování. 

Z jeho odborné práce vzešlo dosud 198 článků a publikací, které prezentoval v odborných časopisech a na celosvětových konferencích a sympoziích, v řadě případů jako vyžádaný autor. Je autorem 20 závěrečných výzkumných zpráv a 7 patentů. Absolvoval dvě dlouhodobé vědecké stáže, a to v ústavu CNIITMAŠ Moskva (1972) a University College Swansea, Wales (1991), kde se významně podílel na vývoji metod malých vzorků pro stanovení užitných vlastností kovových materiálů a jejich současné aplikaci při stanovení stupně degradace ocelových konstrukcí, zařízení v energetickém a chemickém strojírenství atp. Přednáší na strojní fakultě VŠB - TU Ostrava v oborech strojírenských technologií, je školitelem doktorandského studia.
Je členem a členem vedení řady profesních společností a institucí zaměřených na materiály a technologie, členem Rady pro výzkum a vývoj, členem Vědecké rady VŠB-TU Ostrava, členem předsednictva Asociace výzkumných organizací ČR, členem výboru České společnosti pro nové materiály a technologie, předsedou Vědeckotechnické společnosti VÍTKOVICE, členem EIRMA (European Industrial Research Management Association) a členem ASM International (American Society for Materials).

M1010024.jpg

Za jeho dlouhodobou vědecko-výzkumnou a řídicí práci v českém materiálovém výzkumu a významný podíl na rozvoji a činnosti Řídicího výboru ČSNMT mu byla udělena Cena ČSNMT za rok 2004.

Zpět