Návrhy na udělení Ceny pro rok 2020 mohou podávat individuální i kolektivní členové ČSNMT, a to písemně ve dvou vyhotoveních sekretariátu ČSNMT do 31.3.2020. Bližší informace k návrhu obsahuje statut Ceny ČSNMT

Zpět