Řídicí výbor

Prezident

Ing. Libor Kraus COMTES FHT a.s.
Průmyslová 995, 334 41 Dobřany
libor|kraus|libor.kraus@comtesfht.cz tel: +420 377 197 311
fax: +420 377 197 310

Viceprezident

prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Technická 2, 616 69 Brno
pavel|sandera|pavel.sandera@vut.cz tel: +420 541 142 824
fax: +420 541 142 842
doc. Ing. Karel Šperlink, CSc. Asociace inovačního podnikání ČR
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
sperlink|sperlink@aipcr.cz tel: +420 221 082 326
mobil: +420 602 295 935

Tajemník

doc. RNDr. Josef Kasl, CSc. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň
kasl|kasl@vzuplzen.cz tel: +420 371 430 760
mobil: +420 737 237 991
fax: +420 378 134 290

Členové výboru

Ing. Jiří Man, Ph.D. ÚFM AV ČR
Žižkova 22, 616 62 Brno
man|man@ipm.cz tel: +420 532 290 363
Mgr. Ivo Hain SVÚM a.s.
Tovární 2053, 250 88 Čelákovice
hain|hain@svum.cz tel: +420 326 509 014
mobil: +420 602 240 672
doc. Ing. Karel Gryc, Ph.D. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
gryc|gryc@mail.vstecb.cz
Ing. Pavlína Hájková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci
Studentská 2, 461 17, Liberec
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem
pavlina|hajkova|pavlina.hajkova@tul.cz
Ing. Tomáš Kubina, Ph.D. ArcelorMittal Ostrava a.s.
VŠB TU Ostrava
tomas.kubina|toff|tomas.kubina.toff@gmail.com
doc. Ing. Ladislav Čelko, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut
Purkyňova 123, 612 00 Brno
ladislav|celko|ladislav.celko@ceitec.vutbr.cz tel: +420 541 149 701
doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Technická 2, 616 69 Brno
hornikova|hornikova@fme.vutbr.cz tel: +420 541 142 866
Ing. Jiřina Shrbená Inova Pro, s.r.o.
Ke Stromečkům 1238, 253 01 Hostivice
jirina|shrbena|jirina.shrbena@inovapro.cz tel: +420 220 981 533
mobil: +420 777 863 262
fax: +420 257 218 399
Ing. Pavel Stolař, CSc. Asociace pro tepelné zpracování kovů
K vodárně 531, 257 22 Čerčany
asociacetz|asociacetz@asociacetz.cz tel: +420 317 777 772
fax: +420 317 777 772
Zpět