Výhody členství v ČSNMT

 • zapojení do Federace evropských materiálových společností (FEMS)
 • činnost v odborných sekcích
 • adresář členů podle oborů činnosti
 • informace o akcích v oblasti materiálů a technologií
 • možnost zapojení od organizace akcí pořádaných ČSNMT
 • seznamování členů s novinkami v oboru materiálů a technologií
 • informace o možnostech vzdělávání v oboru materiálového inženýrství
 • možnost získání nových mezinárodních kontaktů a navázání spolupráce ve výzkumu a vývoji se zahraničními partnery
 • podpora při získávání prostředků na zavádění nových technologií a materiálů

Práva individuálních členů:

 • podílet se na všech formách činnosti ČSNMT
 • využívat členské výhody
 • volit a být volen do příslušných orgánů a odvolávat se k nim
 • podávat návrhy a hlasovat o návrzích podávaných jinými členy
 • být informován o všech aktivitách ČSNMT
 • využívat informační, poradenské, expertizní a další služby poskytované ČSNMT
 • účastnit se činnosti regionálních poboček (klubů)
 • účastnit se činnosti odborných sekcí a tématických skupin

Povinnosti individuálních členů:

 • dodržovat stanovy společnosti
 • platit řádně, včas a ve stanovené výši členské příspěvky
 • řádně vykonávat svěřené funkce a úkoly
 • hájit zájmy a poslání společnosti

Členské příspěvky

Individuální členové:

 • Studenti:
  Kč 50,-
  C
 • Senioři:
  Kč 50,-
  C
 • Ostatní, výdělečně činní:
  Kč 300,-
  C

Kolektivní členové:

 • Instituce (neziskové organizace, školy apod.)
  Kč 3 000,-
  C
 • Firmy (s.r.o.,a.s.,v.o.s., podnikající fyzické osoby s IČO i bez)
  Kč 3 000,-
  C
Zpět